Çarşamba20.03.2019

Tavaf nedir ve kaç çeşit tavaf vardır?

Tavaf nedir ve kaç çeşit tavaf vardır?

Ziyaretçi

Cevap Gönder:


Bu Soruya Gelen Cevaplar:

Misafir KullanıcıBir hac terimi olarak tavaf; Hacer-i Esved’in hizasından başlanarak ve Ka’be sola alınarak etrafında yedi defa dönmek demektir. Bu dönüşlerin her birine şavt denir. Tavafın, Ka’be’nin etrafında yapılması gerektiği şu ayet-i kerimeden anlaşılmaktadır: "Ve Beyt-i Atik’i (Ka’be’yi) tavaf etsinler." (Hac, 22/29)

 

Hükmü itibariyle farz, vacip, sünnet ve nafile olmak üzere dört çeşit, yapılışı itibariyle "kudüm", "ziyaret", "veda", "umre", "nezir", "nafile" ve "tahiyye" olmak üzere yedi çeşit tavaf vardır. Hükümleri ve isimleri farklı olsa da bu tavaflarının hepsinin yapılışları, farzları (şartları ve rükünleri), vacipleri ve sünnetleri aynıdır. Bu tavaf çeşitleri ile ilgili bazı önemli açıklamalar şöyledir::

 

a) Kudum Tavafı: "Kudum", sözlükte bir yere gelmek veya varmak anlamına gelir. Bir hac terimi olarak; "ifrad haccı" yapanların Mekke’ye vardıklarında yaptıkları ilk tavaftır. Bu tavafın yapılması sünnettir. İfrad haccı niyetiyle ihrama giren ancak Mekke’ye uğramadan doğrudan Arafat’a çıkan kimseler ile Arafat vakfesinden önce adetleri kesilmeyen kadınların kudüm tavafı yapmaları gerekmez.

 

b) Ziyaret Tavafı: Ziyaret veya diğer adıyla ifaza tavafı, haccın rüknüdür. "Ve Beyt-i Atik’i (Ka’be’yi) tavaf etsinler." (Hac, 22/29) ayetinde kast edilenin, bu tavaf olduğu hususunda din bilginleri arasında görüş birliği vardır. Ayette geçen "Tavaf etsinler." emri genel bir ifade olduğu için, Mekkeli olan ve olmayan her hacı adayının mutlaka bu tavafı yapması gerekir. Ziyaret tavafının geçerli olması için;

 

a) Arafat vakfesinin yapılmış olması,

 

b) Belirli vaktinde yapılması şarttır.

 

Ziyaret tavafının vakti, kurban bayramının ilk günü; Hanefi mezhebine göre, fecr-i sadığın doğması ile Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre gece yarısından sonra, Maliki mezhebine göre ise güneşin doğması ile başlar. Ancak bu tavafın birinci bayram günü Akabe cemresi taşlanıp, kurban kesip, tıraş olduktan sonra yapılması daha faziletlidir. Cumhura göre, ziyaret tavafının son vakti için bir sınırlama yoktur. Ömrün sonuna kadar yapılabilir. Ancak tavaf etmeden memleketine dönen kişinin, geri gidip tavafını yapması ve ceza olarak bir küçükbaş hayvan kesmesi gerekir (Said b. Abdülkadir, el-Muğni fi fıkhi’l-hacci ve’l-umre, Beyrut 2006, 179).

 

c) Veda Tavafı:

 

Afaki (Mikat sınırları dışından gelen) hacıların Mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken son tavaftır. Buna sader (ayrılma) tavafı da enir. Veda tavafı, haccın asli vaciplerinden biridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Sizden biri son olarak Kabe’yi ziyaret etmeden ayrılmasın." (Müslim, Hac, 379) buyurmuştur. Adetli olup, adeti bitmeden Mekke’den ayrılmak zorunda olan veya lohusa olan kadınlar veda tavafı yapmazlar ve kendilerine bir şey gerekmez (Serahsi, Mebsut, III, 195; İbn Nüceym, el-Bahru’r-Raik, II, 377).

 

d) Umre Tavafı: Umre tavafı bütün mezheplere göre umrenin farzlarından biridir. Umre tavafının vakti, umre ihramına girilmesinden sonra başlar. Son vakti için bir sınır yoktur. Umre ihramında iken her hangi bir vakitte yapılabilir.

 

e) Nezir (Adak) Tavafı:

 

Ka’be’yi tavaf etmeyi adayan kimsenin bu adağını yerine getirmesi vaciptir. Nezredilen tavaf belli bir zaman ile kayıtlanmış ise bu kayda uyulması gerekir.

 

f) Nafile Tavaf:

 

Mekke’de bulunulan süre içinde farz ve vacip tavaflar dışında yapılan tavaflara nafile (tatavvu) tavaf denir.

 

Sahabeden Abdullah b. Abbas, tabiinden Ata b. Ebi Rebah, Said b. Cübeyr ve Mücahid b. Cebr’in görüşlerine göre; Mekkeli olmayanların Mekke’de bulundukları süre içinde Mescid-i Haram’da nafile namaz kılmaktan çok, nafile tavaf yapmaları daha faziletlidir. Mekkeli olmayanların Mekke’de bulundukları sürece nafile umre yerine nafile tavaf yapmayı tercih etmeleri uygun olur (İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar, II, 502).

 

g) Tahiyyetü’l-Mescid Tavafı:

 

Kudum, ziyaret, umre, veda ve nezir tavafı yapmak durumunda olmayan kimselerin Mescid-i Haram’a her gittiklerinde, mescidi selamlama olarak "Tahiyyetü’l-Mescid tavafı" yapmaları müstehaptır. Yukarıda sayılan tavaflardan birinin yapılması halinde bu tavaf, "Tahiyyetü’l-Mescid tavafı" yerine de geçer (İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadir, II, 448).14 Şubat 2015 - 10:05:41

Son Sorular:

556 Gün 3 Saat 12 dk. önce soruldu

Guinness rekorlar kitabına nasıl başvurulur?

Ceylan Ahıgül sordu

1125 Gün 16 Saat 24 dk. önce soruldu

lipomagnet nedir? lipo magnet işe yarar mı?

ece çakır sordu

1156 Gün 7 Saat 5 dk. önce soruldu

Goji berry aktarlarda bulunur mu?

Erhan Yiğit sordu

1166 Gün 4 Saat 47 dk. önce soruldu

deyim olarak adı çıkma ne demek?

cansu sordu

1170 Gün 0 Saat 6 dk. önce soruldu

Hayvanların olmadığı bir dünya bizi nasıl etkiler?

mustafa 224 sordu

1177 Gün 23 Saat 11 dk. önce soruldu

kumru kuşu vurmak günahmı?

emre sordu

1181 Gün 0 Saat 57 dk. önce soruldu

göz nuru dökmek deyiminin anlamı

berkay sordu

1184 Gün 19 Saat 15 dk. önce soruldu

voleybol federasyonu hangi tarihte kurulmuştur?

ali sordu

1187 Gün 2 Saat 56 dk. önce soruldu

ultra liquid zeolite kansere iyi gelir mi?

canan sordu

1187 Gün 9 Saat 26 dk. önce soruldu

Burun Bandı üzerine mesh yapılabilir mi?

Şükrü Kum sordu

1191 Gün 19 Saat 8 dk. önce soruldu

gojidiet çayı nedir? gojidiet kullanan var mı?

Meltem Akar sordu

1199 Gün 2 Saat 21 dk. önce soruldu

bir sayı bir sayının yüzde kaçıdır? nasıl hesaplanır?

Ali Kurtulmuş sordu

1203 Gün 23 Saat 2 dk. önce soruldu

ahi evran ne zaman doğmuş ve ne zaman ölmüştür?

hakan sordu

1207 Gün 23 Saat 38 dk. önce soruldu

iki ayağı bir pabuca girmek deyiminin anlamı nedir?

arda sordu

1209 Gün 21 Saat 0 dk. önce soruldu

İnsan ve hayvanlar doğal unsur mudur?

Kerem sordu
Tavaf nedir ve kaç çeşit tavaf vardır?